Zaměstnanci

Vedení školy
 • Vladimíra Matušková, Dis – ředitelka školy
  Vladimíra Matušková

  603 186 263
  matuskova@zusdk.cz

  Narodila se v Kolíně. Vystudovala státní konzervatoř v Praze ve třídě prof. Rudolfa Beránka – 1. hornista České filharmonie – a poté působila jako hráčka na lesní roh v Karlovarském symfonickém orchestru.

  Od roku 1988 se věnuje pedagogické práci. Nejprve to bylo na ZUŠ v rodném městě v Kolíně, dalším rokem na ZŠ v Praze a poté v ZUŠ v Jičíně.

  Od roku 2001 vyučuje na zdejší ZUŠ žesťové nástroje (trubka, lesní roh, pozoun, tuba) a vede hudební uskupení Crazy Band.

 • Bc. Marek Iglo – zástupce ředitele
  Marek Iglo

  731 563 145
  iglo@zusdk.cz

  Narozen 7. 2. 1968. Absolvoval Pražskou konzervatoř v oboru klavír u prof. Evy Boguninové, skladba u I. Hurníka a B. Řehoře; a obor Učitelství pro ZUŠ na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.

  Píše instruktivní skladby, např. klavírní cyklus Jemné domácí polévky (vydáno u Musica viva Cheb), dále Toward The Goal! (40 drobných etud pro klavír, vydáno u Alliance Publications, Inc, USA), Variace na moravskou lidovou píseň pro violoncello a klavír aj.

  Marek Iglo napsal také hudbu k dětským představením pro LDO a k tanečním výstupům pro TO a aranžuje skladby pro různé školní soubory.

  Ke konci roku 2004 získal 2. místo v celostátní skladatelské soutěži v rámci VI. mezinárodního festivalu cimbálu pořádaného ve Valašském Meziříčí za skladbu Divertimento pro cimbál, smyčcový orchestr a tympány.

  Ve výuce používá vedle tradičních klasických cvičení a skladbiček od začátku i materiály z jazzového hudebního okruhu.

  Jeho nahrávky si můžete poslechnout zde.

 • Jaroslava Beková, DiS - vedoucí nehudebních oborů
  Jaroslava Beková

  605 733 854
  bekova@zusdk.cz

  Narozena 15. 6. 1988. 2003–2009 Konzervatoř Duncan Centre v Praze (2007 – maturita, 2009 – absolutorium).

  Od roku 2007 byla zapojena do projektu, který byl součástí k výročí skladatele Bohuslava Martinů. Byl to umělecký projekt, který spočíval ve společné práci profesionálních tanečníků, studentů tanečního oboru a dětí bez tanečního školení. Spojoval soudobý tanec s živou orchestrální hudbou Pražské komorní filharmonie a sborovou interpretaci Bambini di Praga. Toto představení mělo svou premiéru a zároveň derniéru ve dnech 14. a 15. června 2009 v Kongresovém centru v Praze.

Hudební obor
 • Stanislav Bihari, Dis - violoncello, kontrabas
  Stanislav Bihari

  737 705 053
  bihari@zusdk.cz

  Narodil se 14. 9. 1990 v Broumově. Vystudoval státní konzervatoř Pardubice pod vedením Mgr. Josefa Krečmera. Mezi jeho cíle patří ukázat studentům, že i vážná hudba může být krásná, a dále vést studenty k samostatnosti a k hudbě.

 • Libuše Flečková, DiS – klavír
  Libuše Flečková

  721 557 002
  fleckova@zusdk.cz

  Narozena 12. 6. 1955. V roce 1979 absolvovala Konzervatoř v Brně, hlavní obor hru na klavír, 2. obor hra cembalo. Dvouleté studium v Metodickém centru při Hudební fakultě JAMU (1994–1996). Dále absolvovala další vzdělávací programy a doplňovací kurzy.

  Vyučovala v LŠU v Hořicích v Podkrkonoší (1979–1986). Od roku 1986 vyučuje na ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem. Aktivně se účastnila na koncertech žáků i pedagogů, vernisážích apod. především klavírním doprovodem.

  Její výuka je zaměřována na praktické dovednosti potřebné k pozdějšímu aktivnímu muzicírování – značný prostor věnuje hře podle sluchu, hře z listu, čtyřruční hře, klavírním doprovodům, k přípravě i hře v komorním souboru. Věnuje se přípravě žáků k příjímacím zkouškám na SŠ a VŠ pedagogického směru.

 • Simona Hučíková, DiS - klarinet, saxofon, zobcová flétna
 • Bc. Nikola Šimková – žesťové nástroje
  Nikola Holcová

  733 575 768
  simkova@zusdk.cz

  Narozena 3.5.1990 v Jičíně. Na místní ZUŠ absolvovala hru na klavír, zobcovou flétnu, lesní roh, zpěv a tanec. V roce 2009 maturovala ze hry na lesní roh na pardudbické konzervatoři pod vedením prof. Otakara Tvrdého. O dva roky později absolvovala na pražské konzervatoři pod vedením Bedřicha Tylšara. V letech 2011-2015 studovala bakalářský program na Masarykově univerzitě v Brně - obor Hudební věda. Pravidelně se účastní Letních žesťových kurzů ve Žďáru. Dále spolupracovala s pardubickou filharmonií, orchestrem Vyšegradské čtyřky, hornovým ansámblem Za rohem, orchestrem FF MU a dalšími. Od roku 2014 vyučuje na ZUŠ R.A.Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem hru na žesťové nástroje.

 • Bc. Marek Iglo – klavír, bicí
  Marek Iglo

  731 563 145
  iglo@zusdk.cz

  Narozen 7. 2. 1968. Absolvoval Pražskou konzervatoř v oboru klavír u prof. Evy Boguninové, skladba u I. Hurníka a B. Řehoře; a obor Učitelství pro ZUŠ na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.

  Píše instruktivní skladby, např. klavírní cyklus Jemné domácí polévky (vydáno u Musica viva Cheb), dále Toward The Goal! (40 drobných etud pro klavír, vydáno u Alliance Publications, Inc, USA), Variace na moravskou lidovou píseň pro violoncello a klavír aj.

  Marek Iglo napsal také hudbu k dětským představením pro LDO a k tanečním výstupům pro TO a aranžuje skladby pro různé školní soubory.

  Ke konci roku 2004 získal 2. místo v celostátní skladatelské soutěži v rámci VI. mezinárodního festivalu cimbálu pořádaného ve Valašském Meziříčí za skladbu Divertimento pro cimbál, smyčcový orchestr a tympány.

  Ve výuce používá vedle tradičních klasických cvičení a skladbiček od začátku i materiály z jazzového hudebního okruhu.

  Jeho nahrávky si můžete poslechnout zde.

 • Mgr. Lenka Jiranová – hudební nauka a přípravná hudební výchova
  Lenka Jiranová

  Tel.: 604 604 012
  jiranova@zusdk.cz

  Absolventka VŠPg v Hradci Králové, obor hudební výchova-historie.

  Na ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem vyučuje od roku 1996 hudební nauku a hru na zobcovou flétnu, několik let učila i hru na violoncello a vedla také komorní soubor (druhé místo v oblastním kole). Její žáci úspěšně pokračují ve studiu na SŠ a VŠ.

  Spolu s Adélou Mišoňovou, Jiřím Kábrtem a Martinem Matyskou je členkou komomího souboru Musique de Chateau, se kterým absolvovala řadu úspěšných vystoupení (koncerty v rámci festivalu Theatrum Kuks, trutnovského Varhanního festivalu a trutnovského Adventu, vemisáže, slavnostní recepce).

  Podílela se na vzniku hudebního tělesa Big Band Dvorský a do roku 2002 jeho koncerty také uváděla a vedla dětský pěvecký sbor, který s BB úspěšně vystupoval. Absolvovala školení o výuce notopisu v Braillově písmu na Deylově konzervatoři v Praze.

  Váží si rodičů, kteří své děti podporují ve studiu na hudební škole, její snahou je vést děti k lásce k hudbě, obecnému kultumímu rozhledu a z hudební nauky setřít znamení nudného nezábavného předmětu.

 • Zdeněk Jirousek, DiS – klavír, zpěv, elektronické klávesové nástroje
  Zdeněk Jirousek

  jirousek@zusdk.cz

  Absolvent Konzervatoře v Brně – obor operní zpěv (u prof. Sylvie Kodetové). Během studií se účastnil na kulturních akcích pořádaných školou a na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech (jednou třetí a jedno čestné uznání), spolupracoval s dechovými orchestry a učinkoval v divadle.Dva roky působil v AUS Víta Nejedlého v Praze (koncerty po České republice i v zahraničí), natáčel v rozhlase i v televizi. V současné době jako učitel na Základní umělecké škole ve Dvoře Králové nad Labem učí sólový zpěv a hru na klavír

  Po domluvě i možnost přípravy zájemců k talentovým zkouškám a na školy s hudebním zaměřením.

  Během učitelské činnosti se jeho žáci uplatňují v soutěžích (zpěv, klavír) v okresních i krajských kolech s předním umístěním. Někteří ze žáků pokračovali nebo pokračují na středních pedagogických a vysokých pedagogických školách (Brno, Olomouc, Hradec Králové).

  Jeho mimoškolní činnost – kulturní vystoupení, koncerty, vernisáže výstav a pořady ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Hankův dům.

 • Michal Koudelka – kytara
  Michal Koudelka

  604 743 389
  koudelka@zusdk.cz

  Učí hře na klasickou kytaru na ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem a v Trutnově. Hru na tento nástroj studoval u profesora Stanislava Juřici.

  Vedle pedagogické činnosti aktivně hraje v trutnovské jazzbarockové skupině Ostaš a v Accoustic bandu s Janem Přibilem, Yankou Stránskou a Tomášem Katchnerem. V současné době se zdokonaluje ve hře u našeho předního jazzového kytaristy mladé generace Davida Dorůžky.

 • Jana Kovářová, dipl.um. – housle a viola, smyčcový orchestr
  Jana Kovářová

  777 868 445
  kovarova@zusdk.cz

  Původně jsem chtěla hrát na harfu nebo klavír. Rodiče mi za nemalý peníz pořídili pianino. Pak ovšem v televizi začali vysílat večerníček O cvrčkovi – houslistovi – a já se zamilovala do houslí. Už v první třídě jsem měla jasno, čím chci být – učitelkou houslí. To byl můj cíl. Studovala jsem na ZUŠ v Jaroměři hru na housle u Jaroslava Voňky a Věry Binarové, na Konzervatoři v Pardubicích u prof. Ladislava Navrátila. Absolvovala jsem v roce 2000. Poté jsem ještě krátce studovala na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity - obor hra na housle u prof. Mgr. Vítězslava Kuzníka. Působila jsem jako houslistka komorního orchestru v Jaroměři a členka mezinárodního ekumenického sboru a orchestru, který sdružuje zpěváky a hudebníky z Třebechovic pod Orebem, Budapešti a Drážďan. V současné době se aktivně věnuji především hudbě barokní v souborech La Bilancetta a Consortio Melcelii a rozšiřuji si vzdělání v tomto oboru účastí na interpretačních kurzech ve Valticích. Zajímám se také o hru na historický nástroj viola da gamba, v consortu F.A.G.U.S. ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř jsem již několikrát hrála veřejně na diskantovou gambu. Od roku 1998 vyučuji na ZUŠ v Jaroměři hru na housle, violu, orchestrální, souborovou a komorní hru, od roku 2008 také hru na violoncello. Na ZUŠ R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem učím od roku 2002.

  Housle
  Jsou strunný smyčcový nástroj, který vznikl v období baroka v Itálii z violy da braccio. Italští houslaři Stradivari, Guarneri, Amati ad. vytvořili skutečné drahokamy mezi houslemi, jejich nástroje mají dodnes skvělý zvuk a nesmírnou cenu. Mezi známé české houslaře patří rody Pilařů, Dvořáků, Homolků, Špidlerů, atd. Housle se skládají z několika hlavních částí: tělo (korpus) je dutá ozvučná skříň (zvláště pánové si nemohou nevšimnout oblých tvarů, útlého pasu, dokonalých jako proporce topmodelky). Dlouhý krk a hlava se čtyřmi kolíky (uši). A co víc. Uvnitř houslí (těla) je kolíček, příznačně nazvaný duše. Když máte v ruce housle, jako byste drželi živého tvora.

  „Dobrá hra, stejně jako špatná… produkuje jistý druh vibrací, které proniknou a uloží se do dřeva nástroje… všechny housle znějí lépe, když jsou „vyhrané“. Víme, že se mohou nachladit… nebo se mohou stát náladovými…“ Kató Havas.

  Housle jsou nástrojem, který je lidskému srdci nejblíže, a to doslova – pokládají se pod bradu přes klíční kost. Hra na housle je velmi náročná. Housle jsou považovány za jeden z nejtěžších nástrojů. Posuďte sami: klavírista zmáčkne prstem klávesu a ozve se tón. Houslista tón tvoří pomocí smyčce, potaženého žíněmi (koňský ocas), který rozezvučí struny. Zároveň přitom pokládá na struny prsty, čímž určuje výšku tónu. Když si uvědomíte, že housle mají jen čtyři struny, je až k neuvěření, že pomocí čtyř prstů obsáhnou přes polovinu tónů klavíru. A nemusí to být vždy jeden tón. Stejně dobře můžou znít dva, tři i čtyři tóny dohromady, takže máte pocit, jako byste slyšeli hrát více houslistů.

  Housle

  Dřevěnou má v břiše duši,
  dlouhý krk a čtyři uši.

  „I dítě psem kouslé má cvičit na housle. “ Milan Iglo.

  Výborné video, na kterém uvidíte, jak vznikají housle v rukou mistra svého řemesla najdete zde.

 • Mgr. Jana Machková – sólový zpěv, sborový zpěv, elektronické klávesové nástroje
  Jana Machková

  603 835 550
  machkova@zusdk.cz

  Vzdělání:

  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Management vzdělávání
  Filozofick fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, obor Školský management
  Konzervatoř Pardubice, obor zpěv
  Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

  Na ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem pracuje od roku 1985. V letech 2004 – 2013 byla zástupkyní ředitelky ZUŠ. V současné době vyučuje sólový a sborový zpěv a hru na keyboard. V rámci své profese spolupracovala například s Jankem Ledeckým, Pavlem Novákem, Jiřím Škorpíkem a Petrem Bende.

  Jako porotce se zúčastňuje různých pěveckých soutěží. Její žáci pravidelně získávají přední místa v okresních a krajských kolech soutěží pořádaných MŠMT pro základní umělecké školy. Dále získávají přední místa na Festivalech zájmové umělecké činnosti a v Novopackém slavíčkovi. Několik studentek uspělo i v  mezinárodní soutěži, Česko zpívá, International Singing Competition. Cílem soutěže je podpora nových talentů možnost prosazení se v oblasti populární hudby. Patronkou soutěže je zpěvačka Kamila Nývltová. Absolventi pěveckého oddělení úspěšně pokračují ve studiu na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením a konzervatoři.

  Jana Machková se vedle pedagogické činnosti také aktivně věnuje činnosti umělecké. Podílela se na vzniku hudebního tělesa Big Band Dvorský a několik let byla zpěvačkou orchestru. Ve spolupráci s firmou Sound Service, se pěvecky podílela na několika hudebních projektech. V roce 2002, natočila CD pod názvem „Doteky“, na hudbu skladatele Miroslava Vobořila a CD „Civitatis Gradecensis“, které vzniklo k 777 letům založení města Hradce Králové, na hudbu skladatele Martina Laula.

  V roce 2003 nazpívala několik písní na CD „Opening“, skladatele Martina Laula, které bylo vytvořeno pro Studio Fontána, jež je produkčním hudebním vydavatelstvím pro televizní a rozhlasové stanice mezinárodního rozsahu.

  V roce 2002, byl pod vedením Mgr. Jany Machkové založen pěvecký sbor žáků ZUŠ R. A. Dvorského, pod názvem CARPE DIEM.

  Název „Carpe diem“ si vybrali žáci pěveckého oddělení sami. Nechali se inspirovat latinským rčení, které poprvé použil římský básník a filozof Horatius, ve své sbírce písní Carmína, zvané také Ódy. Český překlad „Carpe diem“ znamená - Užívej dne. V pěveckém sboru CARPE DIEM se od doby jeho vzniku vystřídalo mnoho zpěváků. Repertoár tvoří populární písně a skladby současných českých i zahraničních autorů. Pěvecký sbor nahrál CD na hudbu k Ohňostrojům skladatele Martina Laula, spolupracuje s Big Bandem Dvorský a pravidelně vystupuje na kulturních akcích ve Dvoře Králové nad Labem, v okolních městech a obcích.

 • Vladimíra Matušková, DiS – žesťové nástroje
  Vladimíra Matušková

  603 186 263
  matuskova@zusdk.cz

  Narodila se v Kolíně. Vystudovala státní konzervatoř v Praze ve třídě prof. Rudolfa Beránka – 1. hornista České filharmonie – a poté působila jako hráčka na lesní roh v Karlovarském symfonickém orchestru.

  Od roku 1988 se věnuje pedagogické práci. Nejprve to bylo na ZUŠ v rodném městě v Kolíně, dalším rokem na ZŠ v Praze a poté v ZUŠ v Jičíně.

  Od roku 2001 vyučuje na zdejší ZUŠ žesťové nástroje (trubka, lesní roh, pozoun, tuba) a vede hudební uskupení Crazy Band.

 • Markéta Mikulková, DiS – akordeon a elektronické klávesové nástroje
  Markéta Mikulková

  mikulkova@zusdk.cz

  Absolventka státní konzervatoře Pardubice, obor hra na akordeon. Na ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem vyučuje hru na akordeon a keyboard. V lednu 2008 dotočila společně s Janem Prouzou a ostatními dvěma členy kapely MAROLIJA první CD.

  Napsala "První hrátky s akordeonem" což je školička pro začínající žáky, kterou krásně ilustrovala Eva Pacáková.

  Věnuje se komponování především na barytonový akordeon.

 • Mgr. Milada Petrášová – klavír, klavírní seminář
  Milada Petrášová

  724 112 007
  petrasova@zusdk.cz

  Narozena 1957 v Hradci Králové.

  Vzdělání:

  Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové
  Konzervatoř v Brně (obor Hra na klavír)
  Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (Učitelství pro střední školy, obory: Hra na nástroj, Hudební výchova)
  Metodické centrum JAMU v Brně (program celoživotního vzdělávání)

  Zaměstnání:

  1981 – dosud učitelka hry na klavír – ZUŠ ve Dvoře Králové n/L. (v letech 1995–2000 zástupkyně ředitele ZUŠ). 1990–1996 organizace a výuka soukromé přípravné HV předškolních dětí – „Školička“ ve Dvoře Králové nad Labem. Od roku 1996 také lektor hry na klavír na Hudební katedře PF Univerzity Hradci Králové.

  Významné aktivity:

  • V uplynulých letech příležitostní koncertní činnost v rámci ZUŠ, Pedagogické fakulty i mimo ně (např. spoluúčast na slavnostním koncertu k 135. výročí založení továrny Petrof v roce 1999 v Hradci Králové, na každoročních koncertech učitelů ZUŠ v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem v 80. a 90. letech, vlastní klavírní recitály v r. 2005 a v r. 2007 v Hradci Králové, různé tematické koncerty se svými žáky, např. pořad C. Debussy v r. 2007 nebo koncert ze skladeb Schumanna a Chopina v r. 2010)
  • V roce 2004 aktivní účast na mezinárodní pedagogické konferenci v Nitře s přednáškou Vizualizace hudebních jevů výtvarnými prostředky (vyd. ve sborníku Ars Sonans 2005)
  • V roce 2010 vydán v nakladatelství Lynx Brno obrázkový soubor 50ti pracovních listů k výuce hry dětí v předškolním věku – Klavírní kartičky. Obrázkové pracovní listy jsou pomůckou k motivaci a vizualizaci dílčích úkolů ve výuce žáka v předškolním věku. Podporují konkrétní hudebně instrumentální činnosti a porozumění elementárním technickým i výrazovým prostředkům klavírní hry. Připravují hravou formou návyk sledovat hudební záznam během hry. Postupně vedou malého žáka od obrázku přes schematický zápis až k reálnému notovému záznamu.
 • Jan Prouza, DiS – akordeon, elektronické klávesové nástroje, kytara, bicí
  Jan Prouza

  608 177 965
  prouza@zusdk.cz

  Absolvent státní konzervatoře Pardubice. Na ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem vyučuje hru na akordeon, kytaru, elektronické klávesové nástroje a bicí. Vystupuje koncertně na akordeon a klasickou kytaru, angažuje se též jako nájemný hráč v různých rockových uskupeních. Věnuje se komponování vážné, scénické a rockové hudby.

 • Vlasta Siřišťová, Dis – příčná a zobcová flétna
  Vlasta Siřišťová

  732 215 186
  siristova@zusdk.cz

  Pochází z Trutnova, kde také navštěvovala místní ZUŠ obor příčná flétna. Zájem o hudbu období renesance a baroka ji přivedl až ke studiu na Státní konzervatoři v Teplicích – obor zobcová flétna, kde v roce 2011 absolvovala ve třídě I. Veselovské. Cenné pedagogické zkušenosti získala v kursech První víkendové školy hry na zobcovou flétnu J. Kvapila. Od roku 2016 studuje na příčnou flétnu u vynikající flétnistky Lenky Kozderkové na Mezinárodní konzervatoři v Praze.

  V letech 1997 – 2008 působila jako učitelka v ZUŠ Trutnov. Od roku 2008 žije ve Dvoře Králové nad Labem. V ZUŠ R. A. Dvorského vyučuje od roku 2013 hru na zobcovou a příčnou flétnu, vede soubor zobcových fléten Flauti Dolci.

 • Filip Tománek, DiS - hra na bicí nástroje
 • Tomáš Valtera, DiS – klarinet, saxofon, zobcová flétna
  Tomáš Valtera

  727 842 329
  valtera@zusdk.cz

  Tomáš Valtera se narodil ve Vrchlabí a vystudoval státní konzervatoř v Teplicích ve třídě profesora Vladimíra Zíky, obor klarinet. V jeho hře ho nejvíce podporoval děda František Podhajský, který sám hrál pro radost na housle. Od sedmi let navštěvoval jako žák ZUŠ R. A. Dvorského, kde se později stal učitelem. V současné době vyučuje klarinet, saxofon, zobcovou flétnu a příčnou flétnu.

Výtvarný obor
 • Mgr. Ivana Černá
  Ivana Černá

  736 656 607
  cerna@zusdk.cz

  Narozena 4. července 1955. Vystudovala SPŠ Kamenosochařskou v Hořicích (1970–74). Dále pak pokračovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové (1975–79) obor Výtvarná výchova – Český jazyk.

  Věnuje se jak samostatné výtvarné činnosti tak i pedagogické dráze. Ve své vlastní tvorbě pracuje převážně v keramice. Spolupracovala se svým mužem akademickým sochařem Jaroslavem Černým i s ním vystavovala (např. 1999 Kohoutův dvůr Dvůr Králové nad Labem). Samostatnou výstavu měla v květnu 2004 v galerii Na Houpačce ve Dvoře Králové nad Labem.

  Žáci pod jejím vedením ve výtvarných soutěžích obsazují přední místa i na celostátní úrovni.

 • Mgr. Jiří Holan
  Jiří Holan

  603 934 521
  holan@zusdk.cz

  Narozen 27. 9. 1969 ve Dvoře Králové nad Labem. Po absolvování střední grafické školy Hollar v Praze pracuje jako pedagog ZUŠ v rodném městě. V roce 2006 vystudoval obor Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

  Souběžně se svým pedagogickým zaměřením pracuje jako výtvarník – malíř, figuralista a grafik. Od roku 2002 je členem profesionálního sdružení výtvarníků ČR. Od dob studií absolvoval řadu samostatných i společných výstav po celé republice. Své zastoupení má i v galerii ve Francii a Německu.

  Jeho práce najdete na Internetu na webových stránkách edukartholan.cz a holanart.cz

Taneční obor
 • Jaroslava Beková, DiS - vedoucí nehudebních oborů
  Jaroslava Beková

  605 733 854
  bekova@zusdk.cz

  Narozena 15. 6. 1988. 2003–2009 Konzervatoř Duncan Centre v Praze (2007 – maturita, 2009 – absolutorium).

  Od roku 2007 byla zapojena do projektu, který byl součástí k výročí skladatele Bohuslava Martinů. Byl to umělecký projekt, který spočíval ve společné práci profesionálních tanečníků, studentů tanečního oboru a dětí bez tanečního školení. Spojoval soudobý tanec s živou orchestrální hudbou Pražské komorní filharmonie a sborovou interpretaci Bambini di Praga. Toto představení mělo svou premiéru a zároveň derniéru ve dnech 14. a 15. června 2009 v Kongresovém centru v Praze.

 • Tereza Rejlová, DiS
  Tereza Rejlová

  776 786 745
  rejlova@zusdk.cz

  Narozena se ve Dvoře Králové nad Labem. Od malička se věnuje tanci, gymnastice, mažoretkám, baletu a twirlingu. Profesionálně závodila v mažoretkách a twirlingu, kde má několik titulů Mistra ČR a také Mistra Evropy a 4. místo z Mistrovství světa. Co se profesní dráhy týče, je mezinárodním porotcem mažoretek a twirlingu a mezinárodním lektorem twirlingu. Je také držitelkou trenéra mažoretek III. třídy. Učí týmy po celé ČR a Slovensku.

Literárně-dramatický obor
 • Mgr. Ladislav Peřina
  Ladislav Peřina

  Absolvent DAMU Praha, katedra loutkoherectví.

  Na ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem vyučuje od roku 2005 literárně – dramatický obor. Od roku 1973 do roku 1995 byl členem Divadla Drak v Hradci Králové, od roku 1995 do současnosti herec na volné noze.

Technicko-hospodářské zajištění
 • Eva Pacáková – ekonomka
  Eva Pacáková

  731 571 571
  pacakova@zusdk.cz

 • Milan Vaněk – školník
  Milan Vaněk

  734 232 354

 • Ivo Doubrava - zastupující školník
  Ivo Doubrava

  739 239 472

 • Jaroslava Černá – úklid
  Jaroslava Černá a Iva Dvorská
 • Iva Dvorská – úklid
  Jaroslava Černá a Iva Dvorská