Literárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor se vyučuje jako obor skupinový a vyučuje se ve skupinách maximálně 10 žáků. Mohou ho navštěvovat žáci od 5ti let.

Členění studia
 • Přípravné studium
 • První stupeň základního studia
 • Druhý stupeň základního studia
Přípravné studium

Přípravné studium navštěvují děti od 5ti do 7mi let. Délka studia je jeden až dva roky.

První stupeň základního studia

První stupeň základního studia má 7 ročníků. Během 1. a 2. ročníku navštěvují žáci obory:

 • Dramatická průprava (např. jazykolamy, vyprávění, četba a recitace)
 • Práce v souboru (skupinová práce dětí)

Od 3. ročníku se vyučují předměty:

 • Dramatika a slovesnost (četba, tvorba vlastích příběhů)
 • Práce v souboru (skupinová práce dětí)
 • Pohyb (pantomima – znázorňování postav)
Druhý stupeň základního studia

Druhý stupeň základního studia má 4 ročníky. Vyučují se zde předměty:

 • Dramatika a slovesnost (náročnější četba, tvorba vlastních příběhů)
 • Práce v souboru (lepší souhra při skupinové práci dětí)
 • Pohyb (animace předmětů)
 • Přednes (schopnost individuálně sdělit text)

První i druhý stupeň základního studia zakončují žáci absolventským představením.

Dokumenty k oboru
Archiv novinek
Archiv je prozatím prázdný.
Učební prostory