Taneční obor

Obor navštěvují žáci od 5ti let v přípravném oddělení, kde se kultivuje přirozený dětský projev formou pohybových her, či hravých cvičení, rozvíjí se správné držení, zvyšuje celková pohyblivost, pružnost, koordinace a také tvůrčí schopnost. Jednotlivé hodiny jsou vedeny, za doprovodu klavírní korepetice, která v dětech rozvíjí i hudební cítění.

Dále se výuka člení na 7 ročníků prvního stupně a 4 ročníky druhého stupně, kde mají žáci na výběř z předmětů: taneční průprava, taneční praxe, současný tanec, klasická technika tance, špičková technika a mažoretky (mažoretkový sport je mezi děvčaty velmi oblíbený, a proto je na naší škole vyučován již v 5ti velkých skupinách).

V průběhu celého studia žáci prezentují co se naučí na různých soutěžích, veřejných vystoupeních a přehlídkách.

Taneční soubory
Dokumenty k oboru
Archiv novinek
Archiv je prozatím prázdný.
Učební prostory