Novinky

Vánoční koncert

Vánoční koncert
20. 12. 2018
Ve čtvrtek 20. prosince 2018 proběhl v sále ZUŠ R. A. Dvorského vánoční koncert na kterém zahráli a zazpívali žáci školy. Již při vstupu do školy vítali návštěvníky fanfárami malí trubači a v sále zněly koledy. Koncert zahájili andělé z literárně dramatického oboru, kteří nás provázeli celým koncertem. V sále zahájil hudební program PlechBand, dále následovaly vánoční skladby, písně a koledy na klarinety, flétny, klavír, kytaru, zpěv a žáci literárně dramatického oboru zarecitovali několik zimních básní. Závěr celého koncertu patřil žákům z přípravné hudební výchovy, kteří si připravili pásmo vánočních písniček a básniček. Na závěr koncertu vyzvala paní ředitelka všechny účinkující žáky, kolegy učitele, ale i posluchače, aby se připojili k malým muzikantům a za klavírního doprovodu Zdeňka Jirouska si v sále všichni společně zazpívali "Štědrej večer nastal". Pod stromečkem čekal na každého malý dárek. Všichni odcházeli vánočně naladěni a spokojeni.