Informace o studiu

Přijímání žáku na školní rok 2018/2019

Hudební obor

Všechny informace Vám poskytne zástupkyně ředitelky Vladimíra Matušková, DiS - telefon 603 186 263.

Vyučující hudebního oboru

Hra na akordeon:
Mikulková Markéta, DiS, učebna č. 4, pondělí až pátek
Prouza Jan, DiS učebna č. 5, pondělí až pátek

Hra na klavír:
Bc. Iglo Marek učebna, č. 8, pondělí až pátek
Flečková Libuše, DiS učebna č. 3, pondělí
Mgr. Petrášová Milada, učebna č. 1, úterý až pátek
Jirousek Zdeněk, DiS učebna č. 2, pondělí až pátek

Hra na zobcovou a příčnou flétnu:
Siřišťová Vlasta, DiS, učebna č. 3, úterý až pátek
Valtera Tomáš, DiS, učebna č. 7, úterý, čtvrtek, pátek

Hra na klarinet a saxofon:
Valtera Tomáš, DiS, učebna č. 7, úterý, čtvrtek, pátek

Hra na trubku, lesní roh, pozoun a tubu:
Matušková Vladimíra, DiS, učebna č. 11, pondělí až pátek
Bc. Šimková Nikola, učebna č 7, pondělí a středa a učebna č. 10, úterý a pátek

Sólový zpěv:
Jirousek Zdeněk, DiS, učebna č. 2, pondělí až pátek
Mgr. Machková Jana, učebna č. 12, pondělí až pátek

Sborový zpěv:
Mgr. Machková Jana, učebna č. 12, pondělí až pátek

Hra na kytaru:
Prouza Jan, DiS, učebna č. 5, pondělí až pátek
Koudelka Michal, učebna č. 9, středa a čtvrtek

Hra na housle a violu:
Kovářová Jana, dipl.um., učebna 1, pondělía koncertní sál, pátek

Hra na violoncello:
Bihari Stanislav, DiS, učebna č. 9, pondělí, úterý a pátek

Hra na bicí nástroje:
Bc. Iglo Marek, učebna č. 8, pondělí až pátek
Prouza Jan, DiS, učebna č. 5, pondělí až pátek

Hra na elektronické klávesové nástroje:
Mikulková Markéta, DiS, učebna č. 4, pondělí až pátek
Jirousek Zdeněk, DiS, učebna č. 2, pondělí až pátek
Mgr. Machková Jana, učebna č. 12, pondělí až pátek
Prouza Jan, DiS, učebna č. 5, pondělí až pátek

Přípravná hudební výchova a hudební nauka:
Mgr. Jiranová Lenka, učebna č. 10, pondělí a čtvrtek


Výtvarný obor

Informace Vám poskytne ředitelka školy Mgr. Ivana Černá a Mgr. Jiří Holan v učebně číslo 13 výtvarného oboru ve 2. poschodí.

Talentová zkouška:
Pátek 18. 5. 2018 v 15:30 hodin.
Pátek 25. 5. 2018 v 15:30 hodin.
K talentové zkoušce musí každý uchazeč s sebou přinést alespoň 5 plošných samostatných domácích prací.


Taneční obor

Informace Vám poskytne Olga Benešová a Tereza Rejlová, DiS v tanečním sále ve 2. poschodí.

Talentová zkouška:
Pondělí 21. 5. 2018 v 15:00 hodin.


Literárně dramatický obor

Informace Vám poskytne Mgr. Ladislav Peřina v úterý 15. 5. 2018 v době od 14:00 do 17:00 hodin. v koncertním sále školý ve 3. poschodí nebo v další dny na tel. čísle 607 819 412.

Výše příspěvku na jedno pololetí dle oboru

Na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole je stanoven příspěvek dle zvoleného oboru.
Úhradu je možné provést na bankovní účet číslo 273400253/0300.

  • Přípravný hudební obor – studijní plán A – 140 Kč měsíčně (platí se pololetně 700 Kč)
  • Přípravný hudební obor – studijní plán B – 200 Kč měsíčně (platí se pololetně 1000 Kč)
  • Přípravný taneční obor – 150 Kč měsíčně (platí se pololetně 750 Kč)
  • Přípravný literárně-dramatický obor – 120 Kč měsíčně (platí se pololetně 600 Kč)
  • Hudební obor – 200 Kč měsíčně (platí se pololetně 1000 Kč)
  • Hudební obor (sborový zpěv a souborová hra) – 100 Kč měsíčně
  • Výtvarný obor – 180 Kč měsíčně (platí se pololetně 900 Kč)
  • Taneční obor – 150 Kč měsíčně (platí se pololetně 750 Kč)
  • Literárně-dramatický obor – 120 Kč měsíčně (platí se pololetně 600 Kč)
Výběr příspěvku na vzdělávání

Úplata za vzdělávání se předepisuje bezprostředně po stanovení rozvrhu (v prvním týdnu v září) na první pololetí a do 15. ledna na druhé pololetí školního roku. Předpis má formu písemnou, a je prostřednictvím učitele předán žákovi, respektive rodičům, a zároveň je zaslán elektronickou poštou z kanceláře školy.

Předpis k úhradě bankovním převodem je ve výši celé pololetí úplaty. Úhradu je možné provést rovněž v hotovosti do pokladny, vkladem na bankovní účet či přes poštu. Platbu provádějte na bankovní účet číslo 273400253/0300.

Splatnost úplaty je k 15. 9. za první pololetí a k 15. 2. za pololetí druhé.

K tomuto datu jsou z kanceláře školy k neuhrazeným platbám zaslány elektronickou poštou upomínky a učitelé upozorní zákonné zástupce svých žáků ev. zletilé žáky o nutnosti provedení úhrady úplaty za vzdělávání.

K 30. 9. (28. 2.) je provedena kontrola plateb a elektronicky odcházejí druhé upomínky k neuhrazeným platbám ( pokud nebyla ze strany zákonných zástupců poskytnuta emailová adresa, odesílá se upomínka poštou) a zároveň učitelé podruhé komunikují s rodiči o nutnosti provedení úhrad.

K 15. 10. (15. 3.) je provedena opětovná kontrola plateb a k neuhrazeným platbám se zasílá kvalifikovaná upomínka s upozorněním, že v případě nezaplacení do konce měsíce zaniká status žáka-žákyně naší školy s účinností od 1. 11. (1. 4.), přičemž nárok školy na úhradu školného nepozbývá platnosti.


Zde najdete dokument o platbách za vzdělávání ke stažení jako soubor pdf.