Hudební obor

Žáci hudebního oboru velmi často vystupují na školních koncertech a na různých kulturních akcích ve Dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Rovněž dosahují mnohých úspěchů v hudebních soutěžích. Bližší informace o studiu naleznete v příloze Školní vzdělávací program.

Členění studia
 • Přípravné studium
 • První stupeň základního studia
 • Druhý stupeň základního studia
Přípravné studium

Přípravné studium navštěvují děti od 6ti let. Délka studia je v rozsahu jednoho roku a na přípravné studium navazuje sedmileté studium prvního stupně.

První stupeň základního studia

Studium je sedmileté a jsou zde přijímáni žáci od 7mi let a starší. Studium je zakončené absolventským koncertem nebo závěrečnou zkouškou.

Druhý stupeň základního studia

Studium je čtyřleté. Navazuje na předchozí sedmileté studium prvního stupně nebo jsou do něj přijímáni uchazeči starší 14ti let.

Hudební soubory
 • Pěvecký sbor Carpe Diem
  Carpe Diem

  Pěvecký sbor Carpe Diem byl založen v roce 2002. Název Carpe diem si vybrali žáci pěveckého oddělení sami. Nechali se inspirovat latinským rčení, které poprvé použil římský básník a filozof Horatius ve své sbírce písní Carmína, zvané také Ódy. Český překlad Carpe diem znamená „Užívej dne“. V pěveckém sboru Carpe diem se od doby jeho vzniku vystřídalo mnoho zpěváků. Repertoár tvoří populární písně a skladby současných českých i zahraničních autorů. Pěvecký sbor nahrál CD na hudbu k Ohňostrojům skladatele Martina Laula s Big Bandem Dvorský a pravidelně vystupuje na kulturních akcích ve Dvoře Králové nad Labem, v okolních městech a obcích. Pěvecký sbor vystupoval společně se zpěvákem Jankem Ledeckým, ve spolupráci s firmou Sound Service se účastnil koncertního projektu skupiny Pink Floyd Revival – Czech. V období vánočních svátků 2013 pěvecký sbor vystoupil na vánočním koncertě se zpěvákem Pavlem Novákem.

 • Hudební uskupení Crazy Band
  Carpe Diem

  Crazy Band mohou žáci navštěvovat po celé studium prvního a druhého stupně základního studia. Vedle sólové hry na nástroj, kterou navštěvují žáci v individuálních hodinách se v Crazy Bandu naopak učí hře a práci v kolektivu. Jako v každé souborové hře, jde i v Crazy Bandu především o souhru a vnímání ostatních hráčů, ale zároveň se žáci učí pohotově reagovat na dirigenta, podřizovat se jeho gestům, udržet rytmus, přizpůsobovat se a pracovat s dynamikou a samostatně si naladit svůj nástroj.

  Crazy Band hraje v různých úpravách – populární skladby, melodie z filmů, písničky z dětských filmů a pohádek a mnoho dalších žánrů a stylů v crazy úpravách pod taktovkou „krejzyšéfky“ Vladimíry Matuškové. Hudební uskupení má své samostatné webové stránky www.crazy-band.webnode.cz

 • Rocková skupina Elbereth
  Elbereth

  Rocková skupina Elbereth se skládá z elektrických a elektronických nástrojů. Vznikla ve školním roce 2012–2013 pod vedením pana učitele Jana Prouzy. Sestavu souboru tvoří: bicí souprava, basová kytara, elektrické kytary, klávesový synthezer a příčná flétna. Soubor lze doplnit též jinými sólovými nástroji, jako např.: saxofon, zobcové flétny, žesťové nástroje, smyčcové nástroje a sólový zpěv. Kapela interpretuje známé skladby rockového žánru (Deep Purple, Nightwish, Nirvana, Pink Floyd), dále se zaměřuje na skladby z oblasti filmové a vážné hudby upravené do rockové podoby.

 • Flauti Dolci
  Carpe Diem

  Soubor zobcových fléten, hrající v tradičním obsazení – zobcová flétna sopránová, altová, tenorová a basová. Repertoár souboru tvoří převážně renesanční skladby, především tance (pavany, allemandy, gagliardy, couranty, volty), ale zařazují se i skladby z pozdějších slohových období zejména skladby současných skladatelů vytvořené přímo pro zobcové flétny. Flauti Dolci hraje pod vedením paní učitelky Vlasty Siřišťové.

 • Glass Pinnacle
  Carpe Diem

  Soubor vede pan učitel Bc. Marek Iglo. V souboru hrají zkušenější žáci, kteří jsou už relativně schopni jistého nadhledu a osobitého přínosu k celkovému výsledku. Žáci se učí souhře, spolupráci na výsledném zvuku a díky specifickému zaměření souboru si procvičí a osvojí rytmické a stylové prvky, se kterými by se třeba jinak „na vlastní kůži“ nesetkali. Soubor je zaměřen na úpravy filmových melodií, písní hudebních skupin, ale i úpravy populárnějších „klasických“ kusů. V úpravách bývá pamatováno na to, aby každý part byl zajímavý a aby se hráč mohl osobně uplatnit.

 • Komořinka
  Carpe Diem

  Akordeonový soubor vznikl ve školním roce 2012–2013 pod vedením paní učitelky Markéty Mikulkové. Nově budovaný repertoár tvoří skladby populárního charakteru (latinskoamerická hudba, ruská hudba a úpravy filmových melodií).

 • Kytarový soubor

  Hraje skladby různých žánrů například z oblasti renesance, baroka, klasicismu a soudobé hudby. Vystupuje na různých akcích a vernisážích pořádaných ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labnem a každoročně s trutnovským souborem v síni B. Martinů v Trutnově pod vedením pana učitele Michala Koudelky.

 • Soubor Mini Band
  Mini Bandr

  Soubor je pro mladší žáky, kteří navštěvují hru na dechové nástroje (příčná flétna, klarinet, trubka, lesní roh). Soubor hraje pod vedením Vladimíry Matuškové.

 • Orchestr

  Hraje pod taktovkou pana učitele Stanislava Bihariho. Výuka ve školním orchestru vede žáky především k souhře. Vedle sólové hry na nástroj, kterou navštěvují žáci v individuálních hodinách, se v orchestru naopak učí hře a práci v kolektivu. Jako v každé souborové hře, jde i v orchestru především o souhru a vnímání ostatních hráčů, ale zároveň se žáci učí pohotově reagovat na dirigenta, podřizovat se jeho gestům, udržet rytmus, přizpůsobovat se a pracovat s dynamikou, samostatně si naladit svůj nástroj.

 • PlechBand

  Jak už název napovídá, soubor je složen z žesťových (plechových) nástrojů. Trubky, lesní rohy, pozouny, tuba. PlechBand hraje skladby různých žánrů, různé druhy fanfár, populární skladby atd. A to pod taktovkou paní učitelky Nikoly Holcové. Soubor má své samostatné webové stránky www.plechband.webnode.cz

 • Silmaril
  Carpe Diem

  Hudební skupina Silmaril pod vedením pana učitele Jana Prouzy. Základem souboru jsou elektrické a elektronické nástroje. Sestavu souboru tvoří: bicí souprava, basová kytara, elektrické kytary, klávesový synthezer, příčná flétna. Soubor interpretuje skladby z tzv. rockové klasiky, zaměřuje se ve svých úpravách i na hudbu filmovou či klasickou.

 • Smyčcový soubor
  Smyčcový soubor

  Smyčcový soubor – starší: Hraje od renesance po současnost hudbu arteficiální i non arteficiální. Zkouší party do orchestru. Spolupracuje se smyčcovým orchestrem ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř. Hostuje na koncertech a zve si hosty do Dvora Králové.

  Smyčcový soubor – mladší: Hrajeme lidové písničky i ve vícehlasu se zpěvem a rytmickými doprovody.

  Soubory hrají pod vedením paní učitelky Jany Kovářové.

 • Soubor loveckých nástrojů
  Soubor loveckých nástrojů

  V tomto souboru se žáci učí hrát na lesnici nebo borlici. Žáci, kteří navštěvují hlavní předmět Hra na lesní roh nebo Hra na trubku, mohou tento soubor navštěvovat od 2. ročníku (dle schopností a dispozic). Při hře na lesnici se používá stejný nátrubek jako na lesní roh, při hře na borlici stejný jako na trubku. V hodinách si žáci osvojují základy loveckého troubení. Hrajeme základní signály pro myslivecká troubení, loveckou hudbu, úlovky, znělky, různé signály pro myslivecké zvyky. Soubor hraje pod vedením paní učitelky Nikoly Holcové.

 • Soubor Zenot
  Carpe Diem

  Pod vedením pana učitele Tomáše Valtery se více zaměřuje zejména na hudbu alternativní a hudbu dálného východu. Studenti zde uplatňují své nápady, ovlivňují vývoj skladby apod. Obsazení je různorodé, může se začlenit jakýkoliv nástroj. Soubor je určen pokročilejším žákům.

Učební prostory